KERAG, s.r.o.

Spoločnosť KERAG je dynamická, inovatívna spoločnosť na trhu výrobcov žiaruvzdorných materiálov pre oceliarsky, chemický priemysel, priemysel výroby vápna, cementu, neželezných kovov a elektrickej energie. Okrem samotných výrobkov ponúka poradenstvo pri aplikácii výrobkov, nové riešenia pre svojich zákazníkov a technickú podporu pri ich realizácii s cieľom udržania dlhoročných obchodných vzťahov s jeho obchodnými partnermi. Dôležitou súčasťou našich obchodných aktivít je oblasť výskumu a vývoja, prinášajúcou zlepšenia pre našich zákazníkov a naše životné prostredie.

Náš tím

EXECUTIVE DIRECTOR
Vladimír Petrov
LOREM TEXT HERE
Maroš Rekeň
LOREM TEXT HERE
Maroš Rekeň
EXECUTIVE DIRECTOR
Vladimír Petrov
LOREM TEXT HERE
Maroš Rekeň
LOREM TEXT HERE
Maroš Rekeň