Podporme/pomôžme aspoň mierne COVID oddelenie/u v Revúcej

Čo teraz?

Čo máte teraz spraviť Vy?

Prehľad pre prípadný úspech a spôsob zverejňovania budúcich "darcov" (samozrejme môže byť aj anonymita, ale...):

* táto tabuľka má fixnú výšku, už som ju musel triktár zvyšovať, pretože sa nezmestili všetky mená - to znamená, že SUPER! :)